Εταιρικά sites

 

Η ιστοσελίδα μιας Εταιρίας, για να θεωρείται επιτυχημένη, πρέπει να επιτελεί τους παρακάτω βασικούς ρόλους:

 

1) Να παρουσιάζει με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τη δραστηριότητα της Εταιρίας, των προϊόντων και των υπηρεσιών που αυτή παρέχει.

 

2) Να βοηθάει στο κτίσιμο μιας σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ Εταιρίας και ενδιαφερόμενου.

 

3) Να παρουσιάζει την ανθρώπινη, την επαγγελματική και την τεχνολογική προστιθέμενη αξία, με βάση τις οποίες η κάθε Εταιρία εντάσσεται πρώτιστα στη Κοινωνία και εξ ορισμού στην Αγορά.

 

4) Να διευκολύνει την άμεση επικοινωνία με την Εταιρία και με όσο γίνεται περισσότερους τρόπους.

 

5) Να ενημερώνει τους επισκέπτες της ιστοσελίδας για ζητήματα που έχουν να κάνουν με προϊόντα ή υπηρεσίες που πιθανώς να έχουν ήδη καταναλώσει.

 

6) Να ελαφρύνει τους εργαζόμενους της Εταιρίας από την απώλεια χρήσιμου χρόνου για παροχή "συχνά αιτούμενων" πληροφοριών προς τους ενδιαφερόμενους.

 

7) Να είναι εύκολα ανανεώσιμη και -όπου υπάρχει η δυνατότητα- από την ίδια την Εταιρία.

 

Στη πράξη, μόνο ένα μέρος των παραπάνω, εξυπηρετούνται από τις ιστοσελίδες των Εταιρειών και σε αυτό δεν έχουν ευθύνη μόνο οι πάροχοι των διαδικτυακών υπηρεσιών, αλλά και οι ίδιες οι Εταιρίες, οι οποίες υποτιμούν αυτές τις πλευρές του ζητήματος, αντιμετωπίζοντας την ιστοσελίδα απλά σαν ένα ψηφιακό έντυπο.

Η Baseplant πιέζει τους πελάτες της και τους βοηθάει να δημιουργήσουν τα κατάλληλα κείμενα που να μπορούν να υποστηρίξουν τις πραγματικές απαιτήσεις, μιας ιστοσελίδας που θέλει να ξεφύγει από την "παιδική ασθένεια" της υπερβολικής (έως και αποκλειστικής!) εικονογράφησης.

Αρνούμαστε κατηγορηματικά πως ισχύει πάντα το "μια εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις".

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η κάθε λέξη έχει τη δική της αξία.